Poradnik tłumacza

Nazwy geograficzne – poradnik dla tłumacza

Piotr Dąbkiewicz
lis 24 2017

Tłumaczenie nazw geograficznych

Każdy język ma swoją własną specyfikę i z tego względu dokładne przetłumaczenie wielu zwrotów, zdań czy historii jest bardzo trudne – wymaga dużego zaangażowania oraz posiadania dużej wiedzy, ażeby zrobić to dokładnie. Język angielski jest językiem najpopularniejszym w dzisiejszych czasach i najczęściej musimy tłumaczyć właśnie jakieś rzeczy na lub z tego języka.

Nazwy geograficzne są zaś zawsze związane z pewną specyfiką danego języka – i nie inaczej jest w tym przypadku. Niniejszy, krótki poradnik powinien nieco wyjaśnić zarówno zawodowym tłumaczom, jak i tym, którzy potrzebują tej wiedzy do spraw bardziej prywatnych.

Polska a Anglia – nazwy geograficzne

Oczywiście, chodzi tu nie tylko o Anglię, ale o cały język angielski. W Polsce nazwy geograficzne mają zwykle swoją własną, polską pisownię. Spolszczamy wiele z nich, a wiele już zostało spolszczonych – z tego względu piszemy je bez trudu. W języku angielskim jednak kwestia ta jest nieco odmienna, co może sprawiać trudność przy wielu tłumaczeniach. Za wyjątkiem tradycyjnych nazw, obowiązujących wszędzie i związanych na przykład z wielkimi miastami, używa się bowiem nazw miejscowych.

Co może sprawiać trudność?

Po pierwsze to, co zostało już wspomniane w poprzednim akapicie – to znaczy fakt, iż używamy nazw miejscowych. Warto je znać, a w tłumaczeniu z jednego języka na drugi albo sprawdzać, czy mają jakieś polskie odpowiedniki, albo też sprawdzać, jak ta nazwa wygląda w rzeczywistości. To jeszcze nie wszystko – w języku angielskim dodaje się często również opis danej nazwy, na przykład wspominając, że coś jest jeziorem, albo górą.

Słownik nazw geograficznych

I tak funkcjonuje na przykład Mount Everest, albo Lake Michigan. Oczywiście, w tłumaczeniu polskim nie ma potrzeby używać dwukrotnie tego samego opisu – czyli pisać „jezioro Lake Michigan”. Z samej nazwy wynika, że to jezioro, albo też piszmy „jezioro Michigan”. Jeśli nazwy te są połączone, warto je pozostawić i niczego nie dodawać – na przykład pisać po prostu Borrowdale, zamiast dolina Borrowdale, choć ta druga wersja nie jest w tym przypadku błędna.

Ważny jest kontekst

Kolejna kwestia, na którą niewątpliwie należy zwrócić szczególną uwagę, to kontekst danej wypowiedzi, który należy najpierw poznać, ażeby poprawnie dopasować tłumaczenie do przesłania autora. Czasem bowiem nazwa może być rzeczywistą nazwą geograficzną, a czasem nazwą miejsca, gdzie na przykład ktoś się zatrzymał – hotelu albo pensjonatu. Z kontekstu wypowiedzi powinno to wynikać – dzięki temu będziemy więc wiedzieć, czy tłumaczyć daną nazwę, czy też nie.

Udostępnij