Poradnik tłumacza

Przykazanie I

Mariusz Gajewski
lis 6 2023

To, czego nie zrobi tłumacz przysięgły, jest nawet bardzo kosztowne.

.

Czy tłumacz może zastąpić literę "L" w słowie "Małgorzata"? Jak przeliczyć cale na centymetry i odwrotnie? Poznaj najbardziej fascynujące historie prosto z naszego biura tłumaczeń. Poznaj nie tak oczywiste tajniki pracy tłumacza przysięgłego.

.

Oto 10 rzeczy, których tłumacz przysięgły nie zrobi za ciebie - nawet jeśli pobiera za to ogromną opłatę. Niektóre z nich mogą nie być oczywiste. Poprawienie błędu typograficznego w nazwie firmy to tylko formalność. A może jednak?

.

Oto kilka rzeczywistych scenariuszy, które zebraliśmy przez lata. W krakowskim biurze Polyland świadczymy usługi tłumaczeniowe od 8 lat. Tłumaczymy teksty, umowy i akty na 40 różnych języków. Współpracując z nami, możesz być pewny jakości, rzetelności i terminowości naszych usług.

.

Przykazanie I

Tłumaczenia nie mogą zawierać fałszywych informacji.

.

RZECZYWISTA SYTUACJA: LIST I KRS

Nazwa firmy w dokumencie klienta została błędnie zapisana. Poprosił o poprawienie jej w tłumaczeniu. Posiadał KRS z poprawną nazwą. Niestety tłumacz nie był w stanie samodzielnie poprawić błędu. Klient został zobowiązany do złożenia poprawionego dokumentu.

Zawsze należy najpierw poprawić oryginał

Znalazłeś błąd w tłumaczonym dokumencie? Popraw dokument w instytucji, która go wydała, zanim go przetłumaczysz. Zgłoś nowy dokument dopiero po jego otrzymaniu przez tłumacza.

.

Można również wybrać drugą opcję. Tłumaczenie będzie zawierać błąd ortograficzny w oryginale. Tłumacz może również dodać komentarz w nawiasach kwadratowych. Informacje będą spójne z innymi dokumentami.

.

Podstawa prawna: Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego

? 17 Wierność w tłumaczeniu "Tłumacz przysięgły powinien przetłumaczyć dokument pisemny lub ustny dokładnie tak, jak on wygląda, oddając całą treść i niczego nie dodając, nie usuwając ani nie zmieniając".

Przykazanie II

Do tłumaczenia nie można dodawać żadnych dodatkowych informacji (z wyjątkiem komentarzy w nawiasach []).

PRAWDZIWA SYTUACJA: Brakujące dawki szczepionki

Klient przyniósł nam kartę szczepień. Karta nie zawierała informacji o jednej dawce. Ostateczna liczba dawek szczepionki otrzymanych przez dziecko nie zgadzała się. Tłumacz nie był w stanie dodać informacji, których nie było w oryginale.

.

Pamiętaj!

Nie ma możliwości dodania litery, cyfry ani nawet znaku(!) Jeśli nie ma go w oryginalnym tekście, nie można dodać żadnej litery, cyfry ani znaku(!) Do dodawania tekstu można używać tylko nawiasów kwadratowych. Tłumacz potraktuje informacje w nawiasach kwadratowych jako komentarz.

.

Przykazanie III

Nie wolno zmieniać danych. Nawet tych oczywistych.

Prawdziwa sytuacja: MAŁGORZATA i L

We francuskich dokumentach klientka (Polka) mieszkająca we Francji miała zapisane imię MALGORZATA (bez polskich znaków). Tłumacz nie mógł zmienić pisowni i zmienił Malgorzata na Małgorzata.

Biuro tłumaczeń Polyland otrzymuje dokumenty od klientów (Polaków), którzy proszą o tłumaczenie. Najczęściej w nazwisku i imieniu nie ma polskich liter. Tłumacz przysięgły nie może dodać polskich znaków. Nawet jeśli tłumacz wie, że Malgorzata oznacza po prostu Małgorzata.

Podstawa prawna: Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego

"SS 50 Znaki diakrytyczne i ich brak w nazwach własnych.

(2) Polskie nazwy własne (zwłaszcza imiona i nazwiska) podane w tekście źródłowym powinny być cytowane w tłumaczeniu w tym samym formacie (bez znaków diakrytycznych).

Przykazanie IV

Nie wolno poświadczać oryginału, jeśli oryginał nie był widziany. (link do naszego artykułu na temat oryginału/kopii). .

SYTUACJA PRAWDZIWA: AKT URODZENIA i WYSYŁKA

Klientka mieszkająca na stałe w USA poprosiła nas o przetłumaczenie aktu urodzenia jej dziecka i poświadczenie jego zgodności z oryginałem. Nie chciała wysyłać go do Polski. Obawiała się, że przesyłka zaginie lub dokument zostanie uszkodzony.

.

Pamiętaj!

Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu należą do dokumentów wymagających uwierzytelnienia. Warto o to zapytać przed zamówieniem przetłumaczonej wersji w innych urzędach lub instytucjach.

.

Co będzie dalej?

Konieczne jest przekazanie oryginalnego dokumentu agencji, która go przetłumaczy. Możesz przetłumaczyć kopię. Takie tłumaczenie może nie zostać zaakceptowane przez bank uniwersytecki, urząd lub inną instytucję.

Przykazanie V

Należy poinformować tłumacza o każdym fragmencie tekstu.

.

RZECZYWISTE DANE BANKOWE.

Klient przyniósł swój wyciąg bankowy do tłumaczenia. Poprosił o usunięcie pewnego wpisu bez powiadomienia. Niestety, tłumacz nie był w stanie tego zrobić.

W wersji uwierzytelnionej można wykluczyć stronę lub fragment. Musi istnieć notatka stwierdzająca, że nie jest on tłumaczony. Na przykład: "Dokument ma 5 stron. Na życzenie klienta przetłumaczone zostaną tylko dwie pierwsze strony dokumentu".

Przykazanie VI

Nie wolno tłumaczyć dokumentów z języka innego niż angielski na inny język.

.

Prawdziwa sytuacja: Z ukraińskiego na angielski

Klientka chciała, aby jej dokumenty zostały przetłumaczone bezpośrednio z języka ukraińskiego na angielski, ponieważ chciała je otrzymać szybko i po niższych kosztach. Było to uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski.

Pamiętaj!

Nawet jeśli tłumacz jest uprawniony do tłumaczenia w dwóch językach, zawsze odbywa się to w dwóch etapach.

.

Jeśli dokument jest w języku angielskim i wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język norweski, należy wykonać dwa oddzielne tłumaczenia. Najpierw z angielskiego na polski, a następnie z polskiego na norweski. Jest to jedyna legalna opcja. Nawet jeśli tłumacz posiada uprawnienia w obu językach.

Przykazanie VII

Nie wolno "zgadywać" tłumaczenia czegoś, co jest nieczytelne.

RZECZYWISTA SYTUACJA: PIĘKNY, STARY DOKUMENT.

Klient miał stary dokument. Niektóre odręczne notatki zostały starte i nie można było ich odczytać. Powiedział tłumaczowi, co jego zdaniem było napisane w dokumencie. Tłumacz nie był w stanie przetłumaczyć dokumentu na podstawie jego ustnych zapewnień.

.

Uważaj!

Tłumacz musi opisać pieczęć lub odręczny wpis jako nieczytelny, jeśli jest on trudny lub niemożliwy do odczytania.

Przykazanie VIII

Nie wolno używać skrótów, których znaczenia się nie zna (i których nie można znaleźć w publicznie dostępnych źródłach).

.

Sytuacja rzeczywista:

CHIŃSKIE SKRÓTY

Klient przesłał z Chin do tłumaczenia dokument w języku angielskim. Dokument zawierał skróty chińskich instytucji. Tłumacz nie miał dostępu do rozszerzeń skrótów tych organizacji, ponieważ nie były one powszechnie znane. Nie było możliwe ich przetłumaczenie.

Podstawa prawna: Kodeks zawodowego tłumacza ustnego, "SS 45 Słowa, których znaczenie nie jest znane tłumaczowi". Słowa, zwroty, skróty, akronimy itp. Tłumacz musi przepisać wszelkie słowa, zwroty, skróty, akronimy itp., które nie mają dla niego znaczenia. Powinno temu towarzyszyć wskazanie w przetłumaczonym dokumencie, że tłumacz zacytował język źródłowy.

Przykazanie IX

Nie wolno tłumaczyć żadnych wpisów z dokumentu w trzecim języku źródłowym.

.

RZECZYWISTA SYTUACJA - ANGIELSKI CZY NIEMIECKI?

Klient potrzebował tłumaczenia z języka niemieckiego umowy zakupu samochodu. Dokument zawierał tylko jedno proste zdanie w języku angielskim. Klient zażądał tłumaczenia przysięgłego tego zdania na język niemiecki, argumentując, że każdy wie, co ono oznacza. Zgodnie z prawem tłumacz nie mógł tego zrobić.

.

Co to jest trzeci język lub język obcy?

Język trzeci to taki, który nie ma nic wspólnego z tłumaczeniem. Nie jest to język w dokumencie źródłowym ani język, na który dokument zostanie przekonwertowany. Nawet jeśli język ma tylko jedno wspólne słowo, tłumacz musi nadal określać go jako "trzeci język".

.

Znaczki są ważne.

Często urząd oferuje opcję wydania dokumentów w języku ojczystym kraju lub w języku angielskim. Jeśli wybierzesz język angielski, dokument nadal będzie miał pieczęć urzędu w języku Twojego kraju (na przykład akty urodzenia z Norwegii).

.

Pieczęć musi zostać przetłumaczona z innego języka, a następnie sam dokument.

Przykazanie X

Nie wolno zamieniać jednostek miary na inne jednostki.

Sytuacja rzeczywista: Cale i centy

Klient poprosił tłumacza o przeliczenie wartości na centymetry podczas tłumaczenia. Klient poprosił tłumacza o przeliczenie wartości na centymetry podczas tłumaczenia. Niestety tłumacz nie był w stanie tego zrobić.

.

.

Pamiętaj!

Tłumaczenie musi zawierać wszystkie wartości, jednostki i wymiary w dokładnie takiej samej formie jak oryginalny dokument.

Tłumacz nie może konwertować ani zmieniać jednostek. To samo dotyczy wartości pieniężnych i walut.

.

Co tłumacz może robić, ale nie musi?

Oto trzy sytuacje, o które często pytają nasi klienci.

.

Tłumacze często to robią, ale nie jest to wymóg. Jeśli Twój urząd lub instytucja wymaga dołączenia kopii oryginalnego dokumentu do tłumaczenia, poinformuj nas o tym w momencie składania zamówienia.

2 Uwierzytelnienie tłumaczenia niepoświadczonego po jego zakończeniu. O uwierzytelnieniu każdorazowo decyduje tłumacz przysięgły. Bierze on pod uwagę między innymi jakość i dokładność obu tekstów.

3. Wykonanie tłumaczenia z kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Standardem jest tłumaczenie w formie papierowej z pieczęcią tłumacza i jego odręcznym podpisem. Przy składaniu zamówienia prosimy o poinformowanie nas, czy wymagane jest tłumaczenie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie wszyscy tłumacze posiadają taki podpis.

.

Przygotowanie dokumentów w celu uniknięcia komplikacji

Tłumaczenie dokumentów jest łatwiejsze, jeśli znasz 10 przykazań.

.

W Polsce zawód tłumacza przysięgłego jest regulowany ustawowo. Zasady świadczenia tych usług reguluje ustawa, rozporządzenie oraz kodeks zawodowy.

Pozornie niewinna zmiana formy jednej cyfry lub litery może mieć poważne konsekwencje dla tłumacza. Może to obejmować utratę uprawnień! Przed przyjazdem upewnij się, że dokument nie zawiera błędów, wpisy są czytelne i nie ma skrótów ani niezrozumiałych symboli. Sprawdź również, czy pieczęcie są w tym samym języku, co pozostałe dokumenty.

.

.

Nie masz pewności, czy ta reguła dotyczy Twojego dokumentu?

.

Prześlij nam swój dokument, a my dokonamy bezpłatnej wyceny.

Zadzwoń: 609 853 852, lub napisz na adres: bok@polyland.pl

.

Źródła:

1.

2.

3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Udostępnij