Poradnik tłumacza

Tłumaczenia finansowe dla osób pracujących za granicą

Magdalena Blińska
maj 10 2023

Tłumaczenia finansowe dla osób pracujących za granicą

Być może pracujesz w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Holandii, ale mieszkasz w Polsce. Musisz dopełnić formalności w urzędzie skarbowym? Wypełnianie dokumentów do zeznania podatkowego? Musisz potwierdzić swoje dochody przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę? Być może zainteresują Cię również tłumaczenia finansowe, jeśli pracujesz za granicą. Dowiedz się, co musisz wiedzieć, np. jakie formularze, zaświadczenia, pisma itp. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, sprawdź jakie dokumenty, formularze, pisma itp. najczęściej podlegają tłumaczeniu.

Nadal niezwykle popularna jest praca sezonowa lub tymczasowa poza granicami naszego kraju. Wielu Polaków przyciąga perspektywa wyższych zarobków i większych możliwości awansu. Zapewne znasz również fakt, że przy załatwianiu formalności w banku, instytucji państwowej czy urzędzie ważne jest posiadanie przy sobie zarówno oryginałów dokumentów, jak i ich oficjalnych tłumaczeń. Oto kilka przykładów dokumentów finansowych, które można przetłumaczyć z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.

Tłumaczenia dla tłumaczy z Wielkiej Brytanii

 • P60 to brytyjska karta podatkowa, która jest odpowiednikiem polskiego PIT 11 i otrzymuje ją każdy pracodawca na koniec roku podatkowego. Jej tłumaczenie może być przydatne przy ubieganiu się o kredyt/pożyczkę, jako zaświadczenie o zarobkach lub zwrot nadpłaconego podatku.
 • P45 - dokument, który otrzymuje się od pracodawcy w przypadku zakończenia zatrudnienia. Podsumowuje on zarobki oraz zaliczki, które odprowadziłeś do HM Revenue & Customs w Wielkiej Brytanii na poczet podatku dochodowego (IT) oraz składki National Insurance.
 • Payslips - zestawienia zarobków otrzymanych przez pracodawcę (tygodniowe lub miesięczne) oraz wystawione przez niego pokwitowania. Mogą one zostać użyte do złożenia zeznania podatkowego w przypadku, gdy nie posiadasz formularzy P60 lub P45.
 • Przy ubieganiu się o kredyt może być potrzebne przetłumaczenie brytyjskiej umowy o pracę.
 • Credit Report: Raport dotyczący Twojej historii kredytowej, zawierający informacje o miejscu zamieszkania, posiadanych kartach kredytowych, zaciągniętych pożyczkach i kredytach, ewentualnych opóźnieniach w spłacie itp.
 • Invoice to brytyjski rachunek.

Tłumaczenia dla pracowników niemieckojęzycznych

 • Lohnsteuerbescheinigung (LStB) - niemieckie zaświadczenie podatkowe, otrzymywane od każdego pracodawcy, obejmujące roczny dochód, wynagrodzenie brutto, zaliczki na podatek, składki ubezpieczeniowe lub okres wykonywanej pracy.
 • Lohnsteuerkarte to karta podatkowa, która pokazuje łączne zarobki i podatki odprowadzone przez podatnika do niemieckiego urzędu skarbowego - Finanzamt (niemiecki urząd skarbowy) w ciągu roku podatkowego. Teraz dostępna w formie elektronicznej - Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM).
 • Niemiecka umowa o pracę może służyć do dopełnienia różnych formalności jako dowód dochodów i zatrudnienia.
 • Abrechnung (odcinek wypłaty) - opis miesięcznego rozliczenia otrzymywanego przez niemieckiego pracodawcę, zawierający takie informacje jak godziny pracy, potrącenia dokonywane z wypłaty, okresy urlopowe itp.
 • Rechnung - niemiecka faktura/rachunek.

Tłumaczenia dla osób pracujących w Holandii

 • Jaaropgaave - holenderska karta podatkowa, wydawana przez każdego pracodawcę na koniec roku kalendarzowego (pokrywającego się w tym przypadku z rokiem podatkowym), zawierająca informacje o zarobkach i zapłaconych podatkach, ale bez danych dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Salarisspecificatie, znany również jako Salaris, to holenderski dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia. Jest to odcinek wypłaty, który zawiera dane osobowe i adresowe pracowników, ich stawkę podatkową, przepracowane godziny itp.
 • Vast Contract to standardowa holenderska umowa o pracę, która reguluje warunki zatrudnienia. Może być używany w procesie tłumaczenia, na przykład podczas ubiegania się o kredyt.
 • Rekeningafschrift (holenderski wyciąg bankowy) - holenderski wyciąg z konta bankowego, który pokazuje całkowity obrót za określony okres na wyznaczonym koncie. Jest to przydatne do potwierdzenia dochodów przy ubieganiu się o kredyt podatkowy, pożyczki itp.
 • Factuur/Rekening - holenderska faktura/rachunek.

Tłumaczenia z języka norweskiego dla osób pracujących w Norwegii

 • Skattemelding to wstępny raport podatkowy wydawany przez norweski urząd skarbowy. Powstaje on na podstawie informacji dostarczonych przez pracodawcę. Obejmuje on wszelkie zaliczki wpłacone na poczet podatków, zasiłki NAV lub wszelkie długi.
 • Skatteoppgjor to dokument, który przedstawia ostateczny, zbiorczy wynik rozliczenia podatkowego. Informuje o ewentualnej nadpłacie lub dopłacie. Zawiera opis dotyczący dochodów, wydatków, które można odliczyć, odsetek od kart kredytowych za granicą, zasiłków itp.
 • Lonnslipp to miesięczny odcinek wypłaty, który wystawia norweski pracodawca. Zawiera informacje o liczbie przepracowanych godzin, zarobkach, ewentualnych zaliczkach na podatek oraz nadgodzinach.
 • Arbeidsavtale/Arbeidskontrakt - norweska standardowa umowa o pracę, opisująca stanowisko, system pracy, warunki finansowe, ewentualne postanowienia dotyczące okresu próbnego itp.
 • Arsoppgave Fra Banken - norweskie roczne zestawienie rachunków. Dostępne są tłumaczenia wyciągów bankowych, także tych za krótsze okresy - np. Jeśli starasz się o polski kredyt hipoteczny, będziesz musiał dostarczyć 6 miesięcy wyciągów bankowych.
 • Invoice/Regning to po norwesku faktura/rachunek.

Jak zamówić tłumaczenia finansowe dla osób pracujących za granicą?

Tłumaczeniu mogą podlegać również inne dokumenty finansowe, w tym te wymienione powyżej. Są to między innymi bilanse, zestawienia i preliminarze, rejestry i rozliczenia, zaświadczenia o dochodach czy dowody wpłat. Pamiętaj, aby sprawdzić w instytucji lub urzędzie, w którym zlecasz, jakiego rodzaju tłumaczenia wymagają. Jeśli mamy do czynienia z dokumentami urzędowymi, często potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione, zwane też przysięgłym. Warto jednak sprawdzić, czy zwykłe tłumaczenie będzie akceptowalne. Bezpłatną wycenę biura tłumaczeń można uzyskać przesyłając im konkretne dokumenty, w formie zeskanowanych/odczytanych zdjęć lub przedstawiając je w biurze.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tłumaczeń finansowych dla osób pracujących za granicą, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 609 853 852 lub mailowy na adres bok@polyland.pl

Odwiedź stronę podatki.gov.pl, aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące podatków.

Udostępnij