Poradnik tłumacza

Co jest wymagane w przypadku tłumaczenia przysięgłego - oryginał czy kopia?

Mariusz Gajewski
lip 9 2023

Co jest wymagane w przypadku tłumaczenia przysięgłego: oryginał czy kopia?

Po raz pierwszy zamawiasz usługę tłumacza przysięgłego. Szukasz oferty, która odpowiada Twoim potrzebom, sprawdzasz warunki, ale za każdym razem pada to samo pytanie: "Czy oryginał można pokazać do wglądu?". Jeśli budzi to twoje wątpliwości, możesz nie rozumieć potrzeby takiej usługi i dlaczego chciałbyś dzielić się prywatnymi informacjami z innymi. Na przykład, jeśli już dostarczyłeś czytelny skan, sprawdź źródło problemu i sposób jego rozwiązania.

Decyduje prawo, a nie polityka biura tłumaczeń.

Zanim zirytujesz się i pomyślisz, że biuro tłumaczeń komplikuje i utrudnia Ci życie, warto uświadomić sobie, że kwestia tłumaczeń z adnotacjami na podstawie oryginalnego dokumentu lub kopii wynika bezpośrednio z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Nie jest ona związana z polityką konkretnego biura tłumaczeń. Oto najważniejszy przepis.

[...] Przy sporządzaniu odpisów lub tłumaczeń pism należy zaznaczyć, czy odpis lub tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału lub tłumaczenia, a jeżeli tak, to przez kogo". (Art. 18 ust. 2).

Jest to wyraźne wskazanie, że niezależnie od specyfiki tego, co ma być poświadczone i przetłumaczone, prawo wymaga, aby adnotacja była zawsze zawarta. Czy ma to znaczenie w późniejszym terminie? Jak najbardziej.

Na co zwrócić uwagę porównując oryginały i kopie?

Do tłumaczenia poświadczonego zgodnie z kodeksem tłumacza przysięgłego można przedłożyć następujące dokumenty:

[...] kserokopię skanu lub wydruku, faks lub inny zapis elektroniczny, a także nagrania głosowe utrwalone na dowolnym nośniku. (Sekcja 2, Rozdział I, SS16)

To, na jaką formę się zdecydujesz, zależy wyłącznie od Ciebie, dlatego przed zleceniem tłumaczenia musisz upewnić się, że dana firma/instytucja/rząd/podmiot publiczny, któremu przedkładasz tłumaczenie przysięgłe, określa, jakie konkretnie adnotacje są wymagane. Nie jesteś pewien, czy Twój dokument jest oryginalny? Sprawdź, czy jest opatrzony podpisem lub pieczęcią. Wyjątkiem są dokumenty generowane przez systemy teleinformatyczne, które zgodnie z przepisami wymagają podpisu. Nigdy nie miałeś oryginału? Tłumacz musi zamieścić informację o przetłumaczeniu kopii, nawet jeśli nie jest to oryginał.

Formuła poświadczająca znajduje się na końcu tłumaczenia. Powinna ona brzmieć następująco:

(Niniejszym) poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem/tłumaczeniem/kopią dokumentu (lub: kopią/skanem dokumentu/wydrukiem komputerowym dokumentu/faksem dokumentu/tekstem niepodpisanym/dokumentem elektronicznym) w serwisie ....

X jest tłumaczem przysięgłym języka ..., wpisanym pod numerem TP/00/00 na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Numer w repertorium :....

Kiedy wymagany jest oryginał tłumaczenia?

Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, sprawdzając odpowiednie wymogi i zasięgając informacji lub wyjaśnień. Istnieją pewne tłumaczenia przysięgłe, które są akceptowane przez urzędy i instytucje państwowe, ale tylko wtedy, gdy są oznaczone jako "z oryginału". Po pierwsze, istnieją akty stanu cywilnego, takie jak akty małżeństwa, akty urodzenia i akty zgonu. Skan lub zdjęcie nie wystarczą. Należy również zwrócić uwagę na następujące dokumenty: akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty rejestracji działalności gospodarczej itp. Warto również zwrócić szczególną uwagę na: akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty rejestracyjne działalności gospodarczej (np. lub dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Może być wymagane dołączenie wydruku ze skanem dokumentu wraz z pieczęcią i podpisem tłumacza. Na przykład w przypadku tłumaczenia zagranicznego prawa jazdy.

Nawet w przypadku tłumaczenia z kopii, np. elektronicznej wersji dokumentu, nie wszystkie elementy mogą być czytelne. Ważne jest, aby opisać wszelkie cechy charakterystyczne, w tym schemat kolorów, wszelkie znaki wodne lub wytłoczone pieczęcie na dokumencie, hologramy itp.

Co zrobić, jeśli adnotacja jest nieprawidłowa?

Możliwe jest, że adnotacja jest nieprawidłowa i tłumaczenie zostanie odrzucone. Jeśli biuro poinformowało Cię o zasadach, wina leży po Twojej stronie. W profesjonalnym biurze zmiana formuły poświadczenia nie powinna być rozliczana jako osobna usługa. Możesz po prostu złożyć oryginalny dokument, zwrócić pierwsze tłumaczenie (które musisz zniszczyć) i odebrać zaktualizowaną wersję tłumaczenia w dogodnym dla siebie terminie. Należy pamiętać, że wszelkie nieczytelne fragmenty (np. podpisy, pieczęcie, fragmenty danych itp.) muszą zostać usunięte. Tłumaczenie musi zawierać notatkę wskazującą źródło informacji (podpis, pieczęcie, fragmenty danych itp.). Nie możesz oczekiwać, że tłumacz zinterpretuje treść zgodnie z Twoimi instrukcjami, nawet jeśli jesteś świadomy konkretnego znaczenia kryjącego się za niejasną treścią. Tłumacz przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużycie lub nawet zdyskwalifikowany, jeśli nie przestrzega zasad.

Zapoznaj się z naszym artykułem na temat tłumaczy przysięgłych -> Przejdź do artykułu

Udostępnij