Języki świata

Unikaj nudnych przymiotników! Urozmaicaj swoje wypowiedzi w języku angielskim

Magdalena Blińska
kwi 19 2022

Czy Twój angielski zasób słownictwa jest zbyt mały w stosunku do Twoich potrzeb? Czy mówiąc po angielsku używasz tylko prostych przymiotników? Czas spojrzeć prawdzie w oczy: musimy opuścić naszą "językową strefę komfortu" i nauczyć się nowych, bardziej złożonych słów i wyrażeń, aby Twoja wypowiedź nie brzmiała prymitywnie i nudno.

Dziś przejdziemy na nowy poziom w nauce języka angielskiego. Przyjrzymy się, jak można zastąpić wyrażenia z użyciem słowa "very" + przymiotnika. Na przykład zamiast "very beautiful" możesz powiedzieć "exquisite". Możesz zaimponować innym swoją znajomością języka angielskiego.

Unikaj więc używania słowa "very", ponieważ jest ono leniwe. Człowiek nie jest bardzo zmęczony; jest wyczerpany. Nie używaj słowa bardzo smutny, używaj morose. Język został wymyślony w jednym celu, chłopcy - aby podrywać kobiety - a w tym przedsięwzięciu lenistwo nie ma racji bytu.
Stowarzyszenie Umarłych Poetów

60 sposobów na uniknięcie słowa "bardzo"

Zamiast słowa very + przymiotnik, spróbujmy użyć angielskich słów zaznaczonych poniżej pogrubioną

czcionką:
 • Bardzo bojaźliwy => przerażony [terəˌfaɪd]
 • Bardzo zły => wściekły [fjʊriəs]
 • Bardzo zły => potworny [əˈtroʊʃəs]
 • Bardzo piękna => wspaniała [ɡɔːrdʒəs]
 • Bardzo duża => ogromna [ɪˈmens]
 • Bardzo jasny => olśniewający [ˈdæzlɪŋ]
 • Bardzo zdolny => dokonały [əˈkɑːmplɪʃt]
 • Bardzo czysty => spotless [spɑːtləs]
 • Bardzo sprytny => genialny [brɪliənt]
 • Bardzo zimny => mroźny [friːzɪŋ]
 • Bardzo konwencjonalny => konserwatywny [kənˈsɜːrvətɪv]
 • Bardzo brudny => obskurny [skwɑːlɪɪd]
 • Bardzo suchy => parched [pɑrtʃt]
 • Bardzo chętny => keen [kiːn]
 • Very fast => quick [kwɪk]
 • Very fierce => ferocious [fəˈroʊʃəs]
 • Bardzo dobry => superb [suːˈpɜːrb]
 • Bardzo nudny => dull [dʌl]
 • Very clear => obvious [ɑːbviəs]
 • Bardzo szczęśliwy => jubilant [dʒuːbɪlənt]
 • Bardzo ostrożny => cautious [kɔːʃəs]
 • Bardzo spokojny => pogodny [səˈriːn]
 • Bardzo gorący => parzący [skɔːldɪŋ]
Mamy korepetytorów online w ponad 50 językach.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"
 • Bardzo głodny => ravenous [rævənəs]
 • Bardzo duży => kolosalny [kəˈlɑːsl]
 • Bardzo żywy => vivacious [vɪˈveɪʃəs]
 • Bardzo kochany => uwielbiany [əˈdɔːrd]
 • Bardzo schludny => nieskazitelny [ɪˈmækjələt]
 • Bardzo stary => starożytny [eɪnʃənt]
 • Bardzo biedny => pozbawiony środków do życia [destɪtuːt]
 • Very busy => swamped [swɑːmpt]
 • Bardzo niebezpieczny => perilous [perələs]
 • Very easy => effortless [efərtləs]
 • Bardzo trudne => arduousous [ɑːrdʒuəs]
 • Bardzo śmieszny => przezabawny [hɪˈleriəs]
 • Bardzo gruby => otyły [oʊˈbiːs]
 • Bardzo powolny => ospały [slʌɡɪʃ]
 • Bardzo bogaty => zamożny [welθi]
 • Bardzo leniwy => indolentny [ɪndələnt]
 • Bardzo interesujący => porywający [kæptɪveɪtɪŋ]
 • Bardzo mało => tiny [taɪni]
 • Bardzo luźny => luz [slæk]
 • Bardzo długi => obszerny [ɪkˈstensɪv]
 • Bardzo ważne => kluczowe [kruːʃl]
 • Bardzo proste => podstawowe [beɪsɪk]
 • Bardzo gładki => sleek [sliːk]
 • Bardzo brzydki => ohydny [hɪdiəs]
 • Bardzo mokry => soaked [soʊkt]
 • Bardzo nieszczęśliwy => miserable [mɪzrəbl]
 • Very special => exceptional [ɪkˈsepʃənl]
 • Bardzo smaczne => pyszne [dɪˈlɪʃəs]
 • Bardzo chamski => wulgarny [vʌlɡər]
 • Bardzo głupi => idiotyczny [ɪdiˈɑːtɪk]
 • Very week => feeble [fiːbl]
 • Very worried => anxious [æŋkʃəs]
 • Very wise => sagacious [səˈɡeɪʃəs]
 • Bardzo pewny => certain [sɜːrtn]
 • Bardzo silny => zniewalający [kəmˈpelɪŋ]
 • Bardzo nieśmiały => timid [tɪmɪd]

Spróbuj uczyć się tych słów powoli. Nie musisz uczyć się ich wszystkich za jednym razem. Codziennie ucz się 5 słów i układaj z nich krótkie zdania lub zwroty. Nagraj swój głos, a następnie posłuchaj go ponownie: w ten sposób szybko zapamiętasz słowa, które są dla Ciebie nowe.

Radziłbym też obejrzeć znakomity film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To z niego pochodzi ten cytat i krótki filmik. Obejrzyjcie go w języku angielskim. Nie będziecie żałować.

To już wszystko. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, napisz je w komentarzu.

Do następnego razu!

Na razie pa pa!

Udostępnij